Separate artworks

Separate drawings and paintings from different art projects.


Upphittat / Found (2018 – 2023)

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, 70×100 with passe-partout, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, 70×100 with passe-partout, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, 70×100 with passe-partout, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, 70×100 cm, 2022.

Teckning, torrpastell, klippa. Titel, Upphittat.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, 70×100 cm, 2022.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 40×50 cm, 2021.

Upphittat (2022)

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2022)

FOUND. Soft pastels on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2022.

Upphittat (2022)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2022.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Soft pastel on paper, with passe-partout 30×40 cm, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2023)

Upphittat (2023)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat (2021)

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2021.

Upphittat

FOUND, Charcoal and acrylics on panel, 30×30 cm with frame, 2023.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 21×30 cm.

Upphittat – Lav (2023)

FOUND – LICHEN, Oil pastels on paper with passe-partout 40×50 cm.

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2020)

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper with passe-partout 70×100, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 50×70, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021.

Upphittat (2021) RESERVERAD

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021. (WP No. 1)

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021. (WP No.3)

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 70×100, 2021. (WP No.2)

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 100×70, 2021.

Upphittat (2021)

FOUND, wax pastel on paper, 100×70, 2021. (WP No.4)

Metamorfos (2018 – 2020)


En teckning av ett tyg utfört i blyerts och oljepastell.

Ridå (2020)

CURTAIN, Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Ett tecknat porträtt av en kvinna. Kvinnan döljs av ett tyg så endast en siluett anas.

Ridå (2020)

CURTAIN, Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Ridå (2020)

CURTAIN, Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Metamorfos (2018)

METAMORPHOSIS, Lead on paper, 50×70 cm.

Metamorfos (2018)

METAMORPHOSIS, Lead on paper, 50×70 cm.

En porträtt av en kvinna delvis täckt av ett tyg utförd i blyerts.

Metamorfos (2018)

METAMORPHOSIS, Lead on paper, 50×70 cm.

Metamorfos (2018)

METAMORPHOSIS, Lead on paper, 50×70 cm.

Fönster (2018)

WINDOW, Lead on paper.

Ridå (2018)

CURTAIN, Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Diopli (2018)

Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Diopli (2018)

Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

Diopli (2018)

Lead and oil pastel on paper, 50×70 cm.

En rörelse i tiden (2018)

A MOVEMENT IN TIME, Acrylics and oil pastels on canvas.

En rörelse i tiden (2018)

A MOVEMENT IN TIME, Lead and oil pastel on paper, 70×50 cm.

Eko (2022 – 2023)


Your Portfolio Archive currently has no entries. You can start creating them on your dashboard.

Blandat


Klippan (2022)

Torrpastell på papper, 100×70 cm.

2002 – 2005


I den fria rymden (Del 1 / Triptyk)

Akryl på dukpannå

I den fria rymden (Del 2 / Triptyk)

Akryl på dukpannå

I den fria rymden (Del 3 / Triptyk)

Akryl på dukpannå

Vända mot ljuset

Olja på canvas

Lantlig konsert (2003)

Olja på canvas

Separate artworks sorted by year


2018

2018

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

Projects and series sorted by year


Your Portfolio Archive currently has no entries. You can start creating them on your dashboard.