Text / Arbetsprocess

Konstnär Emelie Rosén

Först då man uppmärksammar en sak ser man den. Genom att teckna och måla bearbetar jag synintryck, upplevelser och känslor. Mina motiv blir ofta till i en process där jag försöker förstå mina känslor för något. Genom konsten möter jag livet. Att göra bilder är för mig en slags problemlösning där motstånd i arbetsprocessen är nödvändigt för att jag ska känna att arbetet är tillfredsställande. 

Mitt konstnärliga uttryck är figurativt men jag kan uppskatta en linje, form eller färg för dess abstrakta kvalitéer. Jag strävar efter känslighet i linjer och färg, en rytm och spänning mellan kraftfullt och mjukt. 

Jag fotograferar mycket och har mina fotografier som referens. ibland skriver jag en text som blir språngbräda till ett verk. Andras konstverk och bilder kan också ofta fungera som bollplank och verktygslåda. Ibland lånar jag kombinationer av färger och former som jag har sett. Jag måste prova en bildlösning för att se hur den fungerar. Processen är viktig och skapandet en upptäcktsresa. Jag delar mina personliga bildberättelser men det är betraktaren som ger bilderna liv med sina egna känslor och fantasi. 

Emelie Rosén