Konstnär Emelie Rosén

CV / Biografi

CV / Emelie Rosén

Född 1978 i Stockholm, bor och arbetar i Vällingby

Utbildning:
2012 Filosofie kandidatexamen i Konstvetenskap, Högskolan Gotland
2004-2005 Pernbys Målarskola, Stockholm
2003-2004 Nyckelviksskolan, Stockholm
2002-2003 Konstskolan Basis, Stockholm
1997-2000 Multimedia- Pedagogik; Teknik linjen, Stockholms Universitet

Separatutställningar:
2021 Upphittat – en stensamling, Crevat/ Frejgatan 16, Stockholm
2020 Upphittat, digital utställning www.emelierosen.se
2018 Metamorfos, Djurgårdskyrkans galleri/ Djurgårdsvägen 74, Stockholm
2017 Konsttryck – Fåglar och drömmar, Slottsbacken 8, Stockholm

Grupputställningar:
2023 Vårutställning X3 – Hässelby Vällingby Konstklubb medlemsutställning, Folkets Hus Vällingby, Stockholm.
2023 HVK presenterar – i Februari; Emelie Rosén, Digital utställning, Folkets Hus Vällingby Hemsida.
2022 Höst – Hässelby Vällingby Konstklubb temautställning, Folkets hus Vällingby, Stockholm.
2022 Hemma – Hässelby Vällingby Konstklubb temautställning, Folkets hus Vällingby, Stockholm.
2022 Kulturnatt Stockholm – Hässelby Vällingby Konstklubb medlemsutställning,  Folkets Hus Vällingby, Stockholm

Övrigt:
2023 Hässelby Vällingby Konstklubb presenterar Emelie Rosén, Digitalutställning på Vällingby Folkets Hus Hemsida (Februari)

BIOGRAFI

Emelie Rosén f. 1978 är en konstnär verksam i Vällingby/ Stockholm. Emelie arbetar främst med teckning och måleri. Kännetecknande för hennes måleri är ett mjukt och organiskt manér. Stilen är figurativ men man kan ofta ana Emelies dragning mot det mer abstrakta. I blyertsteckningen syns ofta uttrycksfulla snabba streck eller skuggningar i raka linjer och cirkelformer, i måleriet ofta pastosa penseldrag.

Emelies intresse för konst väcks tidigt i livet. Genom konstnärerna i familjen; Maud Hagberg (1942), P-O Rosén (1944 – 2010) och Jeanette Rosén (1944-2006), introduceras hon för många olika konstnärskap. Olle Bonniér (1925-2016) och Lennart Rodhe (1916–2005) kan nämnas som stora förebilder med sina geometriska kompositioner och sitt abstrakta måleri ofta med utgångspunkt i naturen.

Emelie utbildar sig vid Multimedia, pedagogik; tekniklinjen vid Stockholms Universitet (1997-2000) med sikte på ett yrke inom media. Efter anställning som illustratör/formgivare dras hon dock mot den fria konsten. Hon läser på konstskolan Basis, Nyckelviksskolan samt Pernbys målarskola. Efter skoltiden skaffar hon en ateljéplats där hon tecknar och målar parallellt med annat arbete. Hon börjar studera på distans och år 2012 tar hon kandidatexamen i Konstvetenskap, SU/HGO. Efter två barn i tät följd börjar hon arbeta med sin konst på heltid.

År 2017 har Emelie vernissage för sin första kollektion konsttryck på Slottsbacken i Gamla Stan. Hon visar triptyken ”I den fria rymden”, tre print med fågelmotiv från fontänerna vid Vällingby torg samt en serie bilder med tema Drömmar.

Hennes första separatutställning med originalverk äger rum i Stockholm jan-feb 2018 (Djurgårdsvägen 74). I utställningen visas en serie kvinnoporträtt i vilka man kan se referenser till den klassiska madonnabilden. Genom bilderna bearbetar Emelie upplevelsen av att ha blivit mamma och inre förändring. Flera verk tar avstamp i ett äldre spetstyg / gardin. Emelie låter tyget i olika utsträckning omsvepa kvinnorna. Tygets textur, ett vävt linjemönster, läggs ovanpå teckningen likt ett raster. Teckningarna i utställningen är personliga, detaljerade och framställningen mycket tidskrävande. Efter flera års arbete med dessa porträttbilder vänder Emelie blicken utåt och börjar titta på miljöer och landskap omkring henne. Hon upptäcker stenar som motiv och det blir starten på hennes projekt Upphittat.

Den styrda motivvärlden stenar leder till ett ökat intresse för yta, textur, form och färg. Emelie börjar utforska för henne nya material och tekniker som oljepastell, vaxkrita och torrpastell. Hennes första verk i projektet visas i en online-utställning Upphittat år 2020. Emelies andra separatutställning; Upphittat – en stensamling, äger rum i Stockholm nov-dec 2021 (Frejgatan 16). I utställningen visas landskap i form av teckningar/målningar av bergväggar, bergknallar, stenbumlingar och stenblock. Emelies arbete med konstprojektet handlar om att se något på ett nytt sätt och att upptäcka det tidigare ouppmärksammade.

En omvälvande livshändelse vänder i början av 2022 upp och ned på tillvaron. Emelie har en ny verklighet att förhålla sig till. Detta tillstånd är utgångspunkt för nya projekt, teman och verk.

© 2023