2019


Artworks

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

En målning av en sten, utförd i oljepastell.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019) ●34

FOUND Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019) ●35

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019) ●36

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

Upphittat (2019)

FOUND, Acrylics and oil pastels on canvas 24×18 cm.

UPPHITTAT / FOUND


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


Upphittat, 2019. Akryl och oljepastell på canvas 24×18 cm. Visad på den digitala utställningen Upphittat, www.emelierosen.se, November 2020.

Found, 2019. Acrylic and oilpastels on canvas 24×18 cm. Showed at the online exhibition Upphittat, www.emelierosen.se, November 2020.

UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.


UPPHITTAT / FOUND Acrylics and oil pastels on canvas, 24×18 cm 2019.Artwork 2020 / Artwork 2018