2018


Archive / Art events

JANUARY – FEBRUARY

2018.01.11 – 2018.02.11
METAMORFOS, Solo exhibition, Djurgårdskyrkans Galleri


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Fotografi på inramade teckningar från en konstutställning.

Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Installation view, Djurgårdskyrkans galleri, 2018


Art Events 2020 / Art Events 2017