‹ Metamorfos


  • Ett tecknat porträtt av en kvinna. Kvinnan döljs av ett tyg så endast en siluett anas.
  • En teckning av ett tyg utfört i blyerts och oljepastell.
  • En porträtt av en kvinna delvis täckt av ett tyg utförd i blyerts.

I mitt liv har jag haft perioder med svår ångest som jag jobbat mig igenom. Mitt projekt Metamorfos är starkt förknippat med en sådan tid. Projektet har sitt ursprung i den för mig livsomvälvande upplevelsen att bli mamma och mina tankar kring moderskapet.

En spetsgardin från en loppis blev för mig en språngbräda till en serie mycket detaljerade, tidskrävande blyertsteckningar och kvinnoporträtt. Ett tyg fick omsluta en ensam stillastående kvinna så att bara en siluett kunde anas. Vid försök att återge textur och genomskinlighet i spetstyget hittade jag ett för mig nytt sätt att teckna. Jag började strecka ytan ovanpå mina teckningar som ett raster. Allteftersom blev en kvinna till flera i mina teckningar, de började röra sig och ta plats i rummet, gråskala blev till färg. Vid behov av att färgsätta mina blyertsteckningar upptäckte jag oljepastell. Jag började experimentera med att blanda blyerts och pastellkritor. Min inre förändring gav sig i utryck i mitt arbete, mina teckningar kom att spegla mitt inre och ett skeende i mitt liv.

Verkligheten förändrades över en natt, jag hade blivit mamma. Tiden delades upp i ett före och efter. Min nya verklighet kändes liten och instängd men samtidigt stor och skrämmande. Rummets gränser hade ritats om och innefattade inte längre bara mig själv. Jag var vilsen och rädd i min kärlek som övergick alla gränser. Men i det okända och sårbara fann jag styrka och lyckades finna mig själv på nytt.

Flera teckningar på detta tema kom att visas i min första separatutställning 2018.


2020

En tecknat portätt av en kvinna i profil som döljs av ett tygstycke så endast hennes siluett anas. Utförd i blyerts och oljepastell.
Ridå, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2020
En teckning av en kvinna delvis dold av ett tygstycke, utförd i blyerts och oljepastell.
Ridå, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2020
En teckning av ett tygstycke utförd i blyerts och oljepastell.
Ridå, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2020

2018

Metamorfos, Blyerts på papper (50×70 cm) inkl. p.p 70×100 cm, 2018
Metamorfos, Blyerts på papper (50×70 cm) inkl. p.p 70×100 cm, 2018
En porträtt av en kvinna delvis täckt av ett tyg utförd i blyerts.
Metamorfos, Blyerts på papper (50×70 cm) inkl. p.p 70×100 cm, 2018
Metamorfos, Blyerts på papper (50×70 cm) inkl. p.p 70×100 cm, 2018
Fönster, Blyerts på papper, 2018
Ridå, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2018

En rörelse i tiden, Blyerts och oljepastell på papper 70×50 cm, 2018
Diopli, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2018
Diopli, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2018
Diopli, Blyerts och oljepastell på papper, 50×70 cm, 2018